KOLIKŠNI SO DEJANSKI PRIHRANKI PO PRENOVI OGREVALNIH SISTEMOV?

Po zaključeni kurilni sezoni je pravi čas, da analiziramo stroške, ki smo jih imeli tekom nje z ogrevanjem naših nepremičnin. Zgolj na ta način lahko ugotovimo, ali je smiselno vlagati v posodobitev našega ogrevalnega sistema. Družbi DOMINVEST d.o.o. je kot upravniku stavb v sodelovanju z etažnimi lastniki in izvajalci del pred pričetkom pretekle ogrevalne sezone 2013/2014 uspelo obnoviti kar tri večje skupne kotlovnice, ki s toploto oskrbujejo večje število večstanovanjskih stavb, in več kot 10 fasad na večstanovanjskih stavbah. V tem članku se bomo osredotočili na dejanske prihranke pri že izvedenih konkretnih prenovah ogrevalnih sistemov.

 

 

ENERGETSKO POGODBENIŠTVO
 

Kotlovnici v Mojstrani in v naselju Belo polje na Hrušici sta bili prenovljeni po principu energetskega pogodbeništva. To pomeni, da se investicija, vzdrževanje in upravljanje kotlovnice odplačuje celotno pogodbeno dobo (15 let) preko fiksnega dela kot t.i. priključna moč, stroški za nabavo energentov pa se poravnavajo preko variabilnega dela kot t.i. cena toplote. Vse rizike morebitnih okvar oziroma vzdrževanje kotlovnice in toplovoda nosi izvajalec. Etažni lastniki brez začetnih investicijskih sredstev pridobijo prenovljen ogrevalni sistem in celo privarčujejo pri stroških ogrevanja.

 

 

KOTLOVNICA V MOJSTRANI
 

Kotlovnica v Mojstrani s toploto oskrbuje 91 stanovanjskih enot v 9-ih večstanovanjskih stavbah. Obstoječa kotla na kurilno olje sta bila zamenjana s kotlom na lesne sekance nazivne moči 400 kW, v vseh stavbah pa so bile na novo vgrajene toplotne postaje. Prihranek pri stroških ogrevanja po prvi zaključeni kurilni sezoni glede na pretekle kurilne sezone je na nivoju kotlovnice znašal več kot 30.000 €, kar pomeni 40 % znižanje stroškov. Potrebno je sicer opozoriti, da se fiksni del še ni obračunaval celotno obdobje kurilne sezone in je bila letošnja zima dokaj mila, vendar se tudi v prihodnje obetajo visoki prihranki pri stroških ogrevanja.

 

 

 

Slika 1: Prenovljena kotlovnica v Mojstrani.

 

 

KOTLOVNICA NA ZGORNJI HRUŠICI
 

V naselju Belo polje na Hrušici smo v sodelovanju z etažnimi lastniki in pogodbenimi partnerji obnovili staro in dotrajano kotlovnico, na katero je priključenih 108 stanovanjih enot v 11-tih večstanovanjskih stavbah. Oskrbo ogrevanja na kurilno olje je zamenjal okolju prijaznejši zemeljski plin. Pred začetkom kurilne sezone 2013/2014 sta bila vgrajena dva nova kotla (nizkotemperaturni in kondenzacijski) skupne nazivne moči 470 kW, v vseh stavbah pa so bile na novo vgrajene toplotne postaje. Prihranki pri stroških ogrevanja po prvi zaključeni kurilni sezoni so presegli vsa pričakovanja. Strošek ogrevanja se je za uporabnike glede na pretekle kurilne sezone na nivoju kotlovnice znižal za več kot 45.000 €, kar pomeni približno 50 % prihranek. Tudi v tem primeru velja opozoriti, da se fiksni del še ni obračunaval za celotno obdobje kurilne sezone in je bila letošnja zima dokaj mila. Pred začetkom prihodnje kurilne sezone 2014/2015 se bodo vgradile še naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE), kar bo za stanovalce pomenilo še za dodatno znižanje ceno toplote.

 

        

Slike 2: Prenovljena kotlovnica v naselju Belo polje na Hrušici.

 

 

KOTLOVNICA NA SPODNJI HRUŠICI
 

V osrednjem delu Hrušice smo pred pričetkom kurilne sezone 2013/2014 ukinili delovanje stare, dotrajane in neekonomične kotlovnice, ki je s toploto oskrbovala okoliške stavbe. V sedmih večstanovanjskih stavbah nam je uspelo vgraditi toplotne postaje in stavbe priključiti na toplovodni sistem mesta Jesenic. Etažni lastniki so sicer morali financirati strošek komunalnega prispevka in vgradnje toplotnih postaj, vendar se jim bo investicija preko prihrankov vrnila že v nekaj letih. S tem, ko so etažni lastniki ogrevanje na kurilno olje zamenjali z daljinskim sistemom ogrevanja, imajo povprečno od 30 % do 40 % nižje stroške ogrevanja glede na pretekle sezone.

 

Natančnejše informacije o opisanih projektih prenov ogrevalnih sistemov najdete na naši spletni strani. Naša želja je, da z etažnimi lastniki izberemo optimalno, tako stroškovno kot tehnično rešitev energetske sanacije. Zato smo s podobnimi rešitvami s področja energetskega inženiringa z veseljem pripravljeni pomagati tudi vam.


 

Splošno o prihrankih pri sanaciji ogrevalnih sistemov lahko poslušate tudi v naši spodnji oddaji na Radiu Triglav Jesenice.
 

 

 

Pripravila: Marko Ahčin, univ. dipl. inž. grad. in
                 Anže Urevc, univ. dipl. inž. grad.