Reference

Nekaj primerov energetskih sanacij, ki smo jih z ustreznim vodenjem in strokovno inženirsko podporo dosegli zaključili, je predstavljenih v nadaljevanju.