Kratki odgovori na nekaj najpogostejših vprašanj

Zakaj je pomembno pravilno prezračevati stanovanje?

Nepravilno prezračevanje je glavni vzrok za povečano količino vlage, ogljikovega monoksida, neprijetnih vonjav in ostalih zdravju škodljivih snovi v zraku. Poleg tega lahko povzroči navlaževanje konstrukcij in posledično pojav plesni. Vsi ti dejavniki negativno vlivajo na naše zdravje.
 

Kako pravilno prezračevati stanovanje?

Pravilno in energetsko najbolj učinkovito je intenzivno zračenje z odpiranjem oken in vrat na stežaj. Potrebno je ustvari prepih. Takšno prezračevanje se priporoča vsaj trikrat na dan za kratek čas od treh do petih minut.
 

Kako rešiti težave s plesnijo v stanovanju?

Če želimo kakovostno in trajno rešiti težave s kondenzacijo vodne pare in plesnijo, moramo odstraniti vzroke za nastanek in ne zgolj posledic. Možne rešitve so tako: zagotovitev zadostnega ogrevanja, odstranjevanje virov vlage (npr. sušenja perila v stanovanju), sanacija toplotnih mostov, uvedba pravilnega prezračevanja ali vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo.
 

Kateri so najcenejši ukrepi za zmanjšanje stroškov ogrevanja?

Poleg organizacijskih ukrepov so to: vgradnja termostatskih ventilov na radiatorje, posodobitev centralne regulacije ogrevalnega sistema, namestitev novih tesnilnih trakov na okna in vrata, namestitev izolacijskih plošč za radiatorji in toplotne izolacije na ceveh v neogrevanih prostorih.
 

Kako enostavno privarčevati pri stroških ogrevanja?

Priporočamo, da začnete meriti temperaturo prostorov in jo prilagodite glede na uporabo le teh. Če prostorov dalj časa ne uporabljajte, znižajte temperaturni nivo. Odstranite ovire, ki zakrivajo radiatorje in preverite, če so le ti ustrezno odzračeni. Prostore ogrevajte z več mlačnimi radiatorji, ne zgolj z enim vročim. Nekajkrat na dan intenzivno prezračite stanovanje.
 

Poleti se moje stanovanje prekomerno pregreva, kaj storiti?

Najprej je smiselno namestiti zunanja senčila. Govorimo o žaluzijah, roletah in podobno. Le ta preprečijo prekomeren prehod toplote sončnega sevanja v stanovanje. Šele, če to ne pomaga, je potrebno rešitev iskati v namestitvi klimatske naprave.
 

Kdaj in zakaj potrebujemo energetsko izkaznico?

Energetsko izkaznico stavbe potrebujemo, ko prodajamo stanovanje ali hišo oziroma le to oddajamo v najem za obdobje daljše od enega leta. Namen energetske izkaznice je kupca ali najemnika seznaniti z energetskimi karakteristikami nepremičnine in ukrepi, ki jih je najbolj smiselno izvesti.
 

Kako spremeniti korekturne faktorje za izpostavljene lege stanovanj?

Večina obstoječih korekturnih faktorjev je določenih pavšalno, zato jih je smiselno določiti na novo. Osnova za to je izračun gradbene fizike, ki ga pripravi strokovnjak. Za vse večstanovanjske stavbe je to potrebno postoriti najkasneje do leta 2025, oziroma že prej,  če se izvede energetska sanacija fasade, strehe in podobno. Vsekakor se je o tej problematiki smiselno dogovoriti na zboru etažnih lastnikov.
 

Ali se lahko odklopim od skupnega ogrevalnega sistema?

Odklop od skupnega ogrevalnega sistema ni dovoljen brez 100% soglasja vseh preostalih etažnih lastnikov. V primeru, da se posameznik vseeno samovoljno odklopi, se mu nadalje obračunava vse fiksne in tudi del variabilnih stroškov ogrevanja.
 

Zakaj imam obračunane stroške ogrevanja, kljub temu, da je stanovanje prazno?

Del stroškov toplote za ogrevanje je potrebno skladno s predpisi razdeliti po ogrevalni površini. To pomeni, da ta del sorazmerno plačajo vsi stanovalci, tudi če ne ogrevajo. V preostalem delu, ki se razdeli po porabi toplote, pa je po novem pravilniku predpisan minimalni delež porabe, ki znaša 40% povprečja v stavbi.