Anže Urevc

Vodja oddelka Nepremičnine in inženiring

Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva 

Strokovni izpit s področja gradbene stroke IZS G-3123
Licenca za opravljanje poslov nepremičninskega posrednika št. 01136
Licenca neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic
Fakultetna Prešernova nagrada za raziskovalno nalogo

Anže Urevc je pri Gospodarski zbornici Slovenije član Upravnega odbora Zbornice za poslovanje z nepremičninami in član Upravnega odbora Združenja upravnikov nepremičnin ter član Komisije za ugotavljanje dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami.

 

Anže Urevc, pooblaščeni gradbeni inženir, nepremičninski posrednik z licenco in izdelovalec energetskih izkaznic, ima 15 let delovnih izkušenj na področju nepremičninskega in gradbenega inženiringa. Že skozi celotno študentsko obdobje je bil del mednarodnega koncerna WTE Wassertechnik Essen, ki se ukvarja s financiranjem, projektiranjem, gradnjo in upravljanjem sistemov komunalne oskrbe. Proti koncu študija je dodatno opravil enoletno izmenjavo na Tehnični univerzi v avstrijskem Gradcu. Po mednarodni diplomi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani z naslovom »Upravljanje z jezerom – primerjava Bleda s podobnimi kraji v Avstriji«, za katero je prejel fakultetno Prešernovo nagrado, se je zaposlil v podjetju DOMINVEST d.o.o., in sicer najprej kot strokovni sodelavec za nepremičnine, nato kot vodja oddelka Nepremičninski in gradbeni inženiring. V tem času je opravil strokovni izpit s področja gradbene stroke, pridobil licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja ter opravil strokovni izpit za pridobitev licence za izdelovalca energetskih izkaznic stavb. Opravil je tudi vse izpite za pridobitev licence pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin, manjka mu zgolj še zaključna naloga.

Zelo aktiven je tudi širše. Pripravlja in vodi radijsko oddajo o upravljanju premoženja, ki je na sporedu Radia Triglav Jesenice vsak prvi ponedeljek v mesecu, redno piše nepremičninski blog za časnik Finance in uvodnike za revijo Delo in dom, v času obveščanja o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin pa je pripravil več predavanj na to temo. Je član upravnih odborov Zbornice za poslovanje z nepremičninami in Združenja upravnikov nepremičnin pri Gospodarski zbornici Slovenije, kjer aktivno sodeluje pri razvoju panoge, pripravi novih zakonodajnih rešitev in izobraževanj za člane. Svoji lokalni skupnosti pomaga kot član Nadzornega odbora Občine Gorje, ki nadzira porabo javnih sredstev.

Zelo je ponosen tudi na svojo ekipo mladih smučarskih skakalcev, v skakalnem klubu v Žirovnici namreč trenira mlado selekcijo, ki se v zadnjih letih lahko pohvali s tremi naslovi državnih prvakov.

V prostem času rad smuča, teče na smučeh, hodi po naših hribih in pleza.