Zoran Matič

Upravljanje stavb - Jesenice


Zoran Matič je v podjetju zaposlen kot operativni upravnik od leta 2005. Pri svojem delu se srečuje s posli upravljanja večstanovanjskih in poslovnih stavb, predvsem največjih stolpnic na območju Jesenic. S predanostjo, fleksibilnostjo in občutkom za medsebojno pomoč sprotno skrbi za kvalitetno in transparentno reševanje nastalih problemov pri vseh poslih upravljanja stavb.