Marjan Potočnik

Direktor družbe


Marjan Potočnik, direktor in solastnik podjetja, se z upravljanjem stanovanjsko poslovnih stavb, gradbenim inženiringom in energetiko ukvarja že vse od leta 1985. S svojim znanjem, bogatimi izkušnjami ter vestnimi in zanesljivimi sodelavci omogoča naročnikom oziroma kupcem najvišjo kakovost uslug na zgoraj omenjenih področjih. Njegov moto je enostaven - strankam oziroma kupcem v vseh zadevah poiskati optimalne rešitve. Ker je večji del poslovanja usmerjen v upravljanje, to pomeni, da od zaposlenih zahteva, da se za stranke oziroma kupce skupaj z njimi iščejo rešitve, s katerimi se ne samo ohranja vrednost njihovih nepremičnin, ampak se le ta še zvišuje. Vsi postopki za dosego teh ciljev pa morajo za stranke oziroma kupce biti povsem transparentni. Ravno iz razloga doseganja teh ciljev zaposlenim omogoča nenehno izpopolnjevanje tako na tehničnem kot tudi strokovnem področju.