Nuša Žemlja

Vodja računovodstva

Univerzitetna diplomirana ekonomistka 


Nuša Žemlja se je po zaključku študija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani v družbi DOMINVEST d.o.o. zaposlila leta 2001, sprva kot pomoč v računovodstvu in pri opravljanju storitev upravljanja, potem pa je prevzela izdelavo investicijske dokumentacije za različne projekte pri pridobivanju nepovratnih sredstev. Leta 2009 je prevzela vodenje finančno-računovodske službe v podjetju. Delo ji predstavlja vsakodnevno velik izzv, saj je narava dela izredno raznolika in zahteva stalno strokovno usposabljanje.

Umirjenost in razsodnost so odlike, s katerimi rešuje vsakodnevne probleme in komunicira s strankami. Veliko ji pomeni tudi dobra medsebojna klima v podjetju, zato večkrat poskrbi za druženje tudi izven delovnega časa.