Andreja Kramar

Obračun sklada


Andreja Kramar je v družbi zaposlena od leta 1986. Tekom njene zaposlitve je sodelovala in pridobivala znanje na različnih področjih, od izterjave, blagajne, sprememb do knjiženja. Od leta 2003 je zaposlena na delovnem mestu knjigovodja stanovanjskega sklada, kar zajema obračun stroškov, knjiženje računov, spremembe zavezancev, vnos trajnikov, knjiženje bank, likvidature ter vodenje investicij.

 

Andreja je ena naših najizkušenejših sodelavk.