Vzdrževanje nepremičnin

Za vaše nemoteno bivanje v večstanovanjskih ali poslovnih stavbah poskrbimo z dobrim vzdrževanjem. S pomočjo skrbno izbranih podizvajalcev opravljamo redne hišniške in servisne storitve.
 


Hišniške storitve:
 

  • odpravljanje manjših okvar na skupnih delih in vgrajeni opremi,

  • nadzor nad delovanjem protipožarne opreme, toplotne postaje, vodovodnih instalacij in kanalizacije,

  • redno čiščenje jaškov za meteorno vodo,

  • nadzor nad uporabo skupnih prostorov, 

  • preglede nepremičnin ter podajanje predlogov potrebnih vzdrževalnih del.

 


Servisne storitve zajemajo redni strokovni nadzor delovanja sistemov, odpravo napak in morebitno menjavo naprav, kot so dvigala, toplotne postaje, prezračevalnih sistemov, ... Obseg del za vzdrževanje določijo lastniki.