Čiščenje in urejanje nepremičnin

Okolica vaše stavbe in skupni prostori v njej so lahko čistejši in urejeni brez dodatnih skrbi.
 

Čiščenje:

 • čiščenje skupnih prostorov in delov: stopnišča, kletni hodniki, kabine dvigal, stopniščne ograje, svetila...,

 • pobiranje odpadkov, praznjenje košev v skupnih prostorih,

 • nadzor in zagotavljanje zahtevane ravni čistosti,

 • čiščenje fasad objektov ter njihovo vzdrževanje (potreben dogovor z lastniki).
   

Urejanje okolice:

 • vrtnarska opravila: košenje trave, urejanje gredic in obrezovanje grmovnic, ipd.,

 • skrb za vrtno pohištvo,

 • zimska služba, pluženje in odstranjevanje snega ter posipanje soli.
   


Pogostost, način in obseg čiščenja ter urejanja okolice se določi po dogovoru z lastniki. Izvajalci storitev so lahko v stavbi po potrebi ali ob predhodnem dogovoru dnevno prisotni, zato lahko hitro in učinkovito ukrepajo ob raznih dogodkih.