Zavarovanje skupnih delov in naprav

Vsakomur, ki ima v lasti nepremičnino in z njo upravlja kot dober gospodar, je jasno, da jo je potrebno zavarovati proti nevarnostim, poškodbam in nenadnim zunanjim vplivom. Pri sklepanju zavarovanj v večstanovanjskih in poslovnih stavbah moramo biti še posebej pozorni, saj se v omenjenem primeru pojavljajo tudi skupni deli in naprave, katere je prav tako potrebno ustrezno zavarovati (zaradi večjih vrednosti je to še toliko bolj pomembno).
 

Zavarovanje preko upravnik

Pri zavarovanju vam je lahko v veliko pomoč upravnik vaše stavbe, preko katerega lahko sklenete zavarovanje pri zavarovalnici, v kolikor vam to možnost ponuja. Seveda je potrebno najprej preveriti znanje upravnika na omenjenem področju, njegove reference, pogoje zavarovanja posamezne zavarovalnice, zavarovalne vsote ter nujno tudi premije oziroma stroške posameznih zavarovanj, ki se lahko za enaka zavarovanja zelo razlikujejo. Zaradi velike količine stanovanj in poslovnih prostorov, ki so zavarovane pri posamezni zavarovalnici preko upravnika, lahko upravnik pridobi precej boljše pogoje in premije zavarovanj, kot veljajo za posameznike. Upravnik z večjim številom enot, ki so zavarovane preko njega, lahko nudi ugodnejše zavarovanje etažnim lastnikom.
 


Kaj pomeni zavarovanje skupnih delov in naprav in kaj vključuje

V zavarovanje skupnih delov in naprav so vključeni vsi deli do finalnih obdelav v vaših stanovanjih in poslovnih prostorih. To so med drugim temelji stavbe, hodniki, stopnišča, streha, nosilne stene in stropovi, fasada, vse inštalacije, dvigala, naprave v kotlovnici ali toplotni postaji, razvodi, ipd. Dominvest d.o.o. ponuja svojim strankam vsa osnovna zavarovanja, torej požarno zavarovanje, zavarovanje pri izlivu vode, zavarovanjeodgovornosti ter strojelomno zavarovanje. Nudimo pa tudi dodatna zavarovanja, kot so potresno zavarovanje,zavarovanje v primeru poplave, vdora meteorne vode, ipd. Kot upravnik imamo preko enotne zavarovalnice zavarovanih približno 90% enot, ki jih upravljamo. Zaradi velikega števila zavarovanih enot, lahko za etažne lastnike zagotavljamo nižje cene zavarovanj, z dolgoletnimi in bogatimi izkušnjami na omenjenem področju pa svetujemo in ponujamo tudi optimalne vrste zavarovanj za posamezni tip stavbe. Pri zavarovanju ni pomembna zgolj premija, zelo pomembno je preveriti zavarovalne pogoje, torej ali je zavarovanje sklenjeno na novo vrednost, vsebuje odbitne franšize, kakšne so izkušnje z vračilom škod pri posamezni zavarovalnici, ipd. Stavbo je smiselno zavarovati kot celoto pri eni zavarovalnici, saj je reševanje škodnega primera potem enostavnejše, hitrejše in povsem transparentno. Kljub temu nobenemu izmed etažnih lastnikov ne preprečujemo sklenitve individualnega zavarovanja v lastni režiji, seveda pa ga pri tem seznanimo z dejstvom, da bo ob morebitnem škodnem primeru moral sam urejati odškodnino.
 

Vloga upravnika

Upravnik vsakoletno usklajuje evidence o zavarovanjih z zavarovalnico, obračunava premije zavarovanj in morebitnih odškodnin, izpolnjuje in posreduje škodne prijave ter, kar je najpomembnejše, v celoti vodi posamezen škodni primer za enote, ki imajo zavarovanje sklenjene preko njega. Obenem tudi aktivno sodeluje pri reševanju nastalih težav ter urgentno rešuje primere, pri katerih je le to potrebno.

Dober upravnik mora etažnim lastnikom priskrbeti ugodno zavarovanje, tako s cenovnega stališča, kakor tudi s stališča zavarovalnih pogojev. Ob prevzemu stavbe v upravljanje mora poskrbeti za čim hitrejšo sklenitev zavarovanja pred nastankom škod ter v sodelovanju z zavarovalnico redno reševati vse prijave škod.

Kot je razvidno ima upravnik pomembno vlogo pri zavarovanju skupnih delov in naprav v več večlastniških stavbah, zato je pri izbiri upravnika vredno preveriti znanje in izkušnje upravnika na tem področju. Sodelavci družbe Dominvest d.o.o. smo vam z veseljem pripravljeni brezplačno svetovati glede zavarovanja skupnih delov in naprav in pripraviti tudi primerjalne izračune.

O zavarovanju večstanovanjskih stavbah smo govorili tudi v oddaji Radia Triglav, katero si lahko predvajate spodaj:
 


 

Pripravila: Jan Hlade, univ. dipl. inž. grad.

                 Marko Ahčin, univ. dipl. inž. grad.