Etažna lastnina kot dodana vrednost stanovanjske hiše

Tako, kot to počne dober gospodar, naj bi vsak lastnik skrbel za svojo nepremičnino in jo vzdrževal ter obnavljal, saj poleg prijetnejših bivalnih pogojev urejena in vzdrževana stavba pomeni tudi višji izkupiček ob prodaji ali oddaji. Malokdo pa se zaveda prednosti, ki jih nudi ustrezna zemljiškoknjižna ureditev njihove nepremičnine. Tokrat se bomo posvetili stanovanjskim hišam z dvema do petimi stanovanji. V Sloveniji danes po uradnih evidencah stoji približno 40.000 takšnih stanovanjskih hiš, ki jih nadalje lahko delimo na vrstne (npr. dvojček) in samostoječe hiše.

Stanovanje v t.i. dvojčku ima praviloma svoj zunanji vhod, je večetažno in obsega polovico celotnega tlorisa stavbe v vsaki etaži od kleti do podstrešja. V praksi je vsaki polovici dodeljena posebna parcela s svojo parcelno številko in zemljiškoknjižnim lastnikom, čeprav je v kataster stavb vpisana ena stavba z eno hišno številko. Konceptu katastra stavb bi morala slediti tudi zemljiškoknjižna ureditev, saj gre v večini primerov tudi iz projektantskega vidika za eno stavbo s skupno streho in skupnimi temelji ter kar je najpomembnejše: stanovanji v dvojčku ločuje skupna stena. Rešitev je v vzpostavitvi etažne lastnine, s katero se vsakemu stanovanju določi svoja identifikacijska številka, opredelijo pa se tudi skupni deli stavbe.
 

 

Slika 1: Vzpostavljena etažna lastnina v stavbi točno določa obseg posameznih in skupnih delov.
 

Pri samostoječih hišah gre večinoma za v 60., 70. in 80. letih prejšnjega stoletja grajene hiše za več generacij, ki so bile v takratnem obdobju pravi hit, danes pa z odseljenimi otroci in starši v pokoju samevajo ter lastnikom povzročajo nepotrebne stroške. Zemljiškoknjižno stanje takšnih stavb temelji na lastništvu zemljišča pod stavbo, kar lastnikom lahko povzroči kar nekaj preglavic. Prva in najbolj očitna je težja prodaja posameznega stanovanja, saj se stanovanja, ki so kot etažna lastnina vpisana v zemljiško knjigo, lahko prodajo bistveno hitreje in dražje. Nadalje ima z vzpostavljeno etažno lastnino tako lastnik kot morebitni kupec manj težav pri pridobivanju hipotekarnega kredita. Še danes niso redki primeri, ko lastniki zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega stanja ostanejo brez možnosti pridobitve posojila. Nazadnje je v primeru večstanovanjskih stavb, kjer etažna lastnina ni vzpostavljena, v zemljiško knjigo onemogočena vknjižba služnosti na celotni nepremičnini (stanovanju), kar v primeru sprejema zloglasnega davka na nepremičnine zna tako lastnike stanovanj v večstanovanjskih stavbah kot sorodnike, ki uporabljajo njihovo nepremičnino, še dodatno udariti po denarnici.
 

Če torej na kratko povzamemo zgornji sestavek, lahko pridemo do zaključkov, da so prednosti etažne lastnine naslednje:

  • pravna delitev stavbe na posamezne dele (stanovanja, garaže) omogoča preglednejši in enostavnejši prenos lastninske pravice v primeru prodaje, dedovanja ali darovanja nepremičnine,
  • višja vrednost nepremičnine,
  • lažja pridobitev hipotekarnega posojila in
  • hitrejša in donosnejša prodaja nepremičnine.
     

V podjetju Dominvest d.o.o. imamo zaposlene strokovnjake z nepremičninskega področja, ki so vam pripravljeni odgovoriti na kakršna koli dodatna vprašanja v zvezi z zemljiškoknjižno ureditvijo vaše stavbe. Z veseljem bomo pomagali dvigniti vrednost vaše nepremičnine in vam pripravili vso potrebno dokumentacijo za uspešno vzpostavitev etažne lastnine. Dobite nas na telefonski številki 04/581-26-20 ali po elektronski pošti na naslovu info@dominvest.si.

O etažni lastniki kot dodani vrednosti smo govorili tudi v oddaji Radia Triglav, katero si lahko predvajate spodaj:
 


 

Pripravil: Gregor Robič, strokovni sodelavec