Marko Ahčin

Strokovni sodelavec za energetiko in nepremičnine

Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva 

Strokovni izpit s področja gradbene stroke IZS G-3922
Licenca neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic

 

Marko Ahčin, inženir gradbeništva, je v podjetju zaposlen kot strokovni sodelavec za nepremičnine in energetiko. Kot pooblaščeni projektant gradbene stroke in licencirani izdelovalec energetskih izkaznic vodi ali sodeluje pri zahtevnejših projektih na področju energetike in vzdrževanja stavb. Pridobljene delovne izkušnje nenehno nadgrajuje s strokovnim izpopolnjevanjem in izobraževanjem na svojem strokovnem področju.
 

Pri opravljanju delovnih nalog ga krasijo strokovnost, natančnost, vestnost in predanost svojemu delu. S svojo preudarnostjo in čutom za pravičnost je kos tudi najzapletenejšim izzivom. Pri svojem delu se vedno trudi ohranjati in krepiti dobre medsebojne odnose.