Seznam stavb v upravljanju - Občina Bled

V spodnji tabeli se nahajajo stavbe, ki jih upravljamo na območju občine Bled.
 

Naslov stavbe Občina
TC Bled - Ljubljanska cesta 4 Bled
Alpska cesta 9 in 11 Bled
Grajska cesta 23 Bled
Grajska cesta 39 Bled
Grajska cesta 41 Bled
Grajska cesta 45 Bled
Grajska cesta 43 Bled
Kajuhova cesta 14 Bled
Ribenska cesta 30 Bled
Triglavska cesta 22 Bled
Za Žago 1 Bled
Cesta Gorenjskega Odreda 12 Bled