Zakonodaja

Pri izdelavi elaborata z izračunom korekturnih faktorjev in izvedbi vseh pripadajočih izračunov gradbene fizike upoštevamo naslednjo zakonodajo, predpise in standarde: