Reference

Fotografija stavbe posneta na terenskem ogledu.

Fotografija stavbe posneta na terenskem ogledu.

Najprej izrišemo tlorise za vse etaže.

Najprej izrišemo tlorise za vse etaže.

Naredimo 3D model vseh stanovanj.

Naredimo 3D model vseh stanovanj.

Posameznim stanovanjem določimo enoznačne oznake.

Posameznim stanovanjem določimo enoznačne oznake.

Model posameznega stanovanja uporabimo za odčitek potrebnih podatkov za izračun gradbene fizike.

Model posameznega stanovanja uporabimo za odčitek potrebnih podatkov za izračun gradbene fizike.

Na osnovi izračunov gradbene fizike izračunamo korekturne faktorje za izenačitev vpliva lege stanovanj.

Na osnovi izračunov gradbene fizike izračunamo korekturne faktorje za izenačitev vpliva lege stanovanj.

Do sedaj nam smo izdelali že več kot 30 elaboratov z izračuni za določitev korekturnih faktorjev za izenačitev vpliva lege stanovanj. Med  drugim smo jih izdelali za sledeče večstanovanjske stavbe.

 

RADOVLJICA:

 • Gradnikova cesta 63, 65, 67, Radovljica,
 • Gradnikova cesta 69, 71, 73, 75, Radovljica,
 • Gradnikova cesta 77, 79, 81, Radovljica,
 • Gradnikova cesta 83, 85, 87 in 89, Radovljica,
 • Gradnikova cesta 91, 93, 95, 97, Radovljica,
 • Gradnikova cesta 99, 101, 103, Radovljica,
 • Gradnikova cesta 105, 107, 109, Radovljica,
 • Gradnikova cesta 111, 113, 115, 117, Radovljica,
 • Gradnikova cesta 119, 121, 123, 125, Radovljica,
 • Gradnikova cesta 127, 129, 131, Radovljica,
 • Cankarjeva ulica 2, Radovljica,
 • Cankarjeva ulica 4, Radovljica,
 • Cankarjeva ulica 14 in 16, Radovljica,
 • Cankarjeva ulica 25, Radovljica,
 • Cankarjeva ulica 29, Radovljica,
 • Gorenjska cesta 31b, Radovljica,

 

LESCE:

 • Dežmanova ulica 4, Lesce,
 • Finžgarjeva ulica 4a, Lesce,
 • Finžgarjeva ulica 4a, Lesce
 • Savska cesta 2a, Lesce,

 

BOHINSKA BISTRICA:

 • Prečna ulica 1, Bohinjska Bistrica,
 • Prečna ulica 3, Bohinjska Bistrica,
 • Prečna ulica 5, Bohinjska Bistrica,
 • Trg Svobode 5, Bohinjska Bistrica
 • Vodnikova cesta 13, Bohinjska Bistrica,

 

JESENICE:

 • Cesta Toneta Tomšiča 70, Jesenice,
 • Skladiščna ulica 11, 12, 13 in 14, Jesenice.