Reference

Gradbeni nadzor smo uspešno izvajali na sledečih projektih.

 

Leto 2017

 

 • Energetska sanacija večstanovanjskega objekta v Krnici
   

 

 • Energetska sanacija strehe v sklopu energetske sanacije objekta Doma krajanov KS Brezje
   

 

 • Izgradnja in obnova infrastrukture v naselju Brezovica pri Kropi
   

 

 • Izgradnja in obnova vodovoda na Langusovi ulici v Radovljici in Dvorski vasi
   

 

 • Izgradnja in rekonstrukcija obstoječe proizvodnje hale KOV na Jesenicah
   

 

 • Enodružinska hiša Tomc v Krnici
   

 

 

Leto 2016
 

 • Sanacija strehe v sklopu energetske sanacije Osnovna šola F. S. Finžgarja v Lescah
   

 

 • Rušenje obstoječega objekta in gradnja novega objekta - rekonstrukcija restavracije TD Brezje
   

 

 • Enodružinska hiša Bole na Langusovi ulici v Radovljici
   

 

Pred letom 2016
 

 • Gradnja lokalne čistilne naprave Kropa (Občina Radovljica),
 • Rekonstrukcija, dozidava in energetska sanacija vrtca Lesce (Občina Radovljica),
 • Energetska sanacija osnovne šole Žirovnica (Občina Žirovnica),
 • Izgradnja kanalizacijskega omrežja Begunje na Gorenjskem (Občina Radovljica),
 • Gradnja kanalizacijskega sistema in obnova vodovoda v naselju Bohinjska Bela (Občina Bled),
   

 

 • Gradnja varovanih stanovanj na Jesenicah (Oniks invest d.d.),
   

 

 • Gradnja apartmajskih objektov v Kranjski Gori (Gradis skupina g d.d.),

 

 • Gradnja treh večstanovanjskih stavb na Cesti Franceta Prešerna na Jesenicah (Gradis skupina g d.d. in Stanovanjski sklad RS),
 • Kanalizacijski sistemi v občinah Kranjska Gora, Jesenice, Bled, Radovljica in Žirovnica,
 • Čistilna naprava Bled,
 • Čistilna naprava Tabre (Kranjska Gora),
 • Zbirni center komunalnih odpadkov Bled,
 • Doka Jesenice,
 • Idt Jesenice,
 • Difa trading,
 • Itc Jesenice,
 • Merkur Jesenice, stanovanjsko-poslovna gradnja,
 • Zdravstveni dom Žirovnica,
 • Obnova objektov na Stari Savi,
 • Občinska stavba Občine Kranjska Gora,
 • Obnova samskega doma Javornik,
 • Neprofitna stanovanja na Ulici heroja Verdnika na Jesenicah,
 • Poslovna cona Jesenice,
 • Plinifikacija Žirovnica,
 • Pudlovka Stara Sava,
 • Most čez Savo na Jesenicah,
 • Čistilna naprava Smokuč.