Reference izdelanih energetskih izkaznic

Izdelali in izdali smo že več kot 400 energetskih izkaznic za različne vrste nepremičnin.

Izkušnje imamo z izdelavo računskih energetskih izkaznic za celotne večstanovanjske stavbe, posamezne dele v večstanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih stavbah, eno in več stanovanjskimi hišami in tudi z nestanovanjskimi stavbami (restavracije, trgovine, pisarne, apartmaji ipd.), za katere ni bilo na voljo ustreznih podatkov za izdelavo merjenih energetskih izkaznic.

Za ugledne naročnike (Občine Jesenice, Radovljica, Gorje, Ministrstvo za finance, Območno obrtno-podjetniški zbornici Jesenice in Radovljica idr.) smo izdelali že večje število merjenih energetskih izkaznic.

Redno skrbimo za strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje naših sodelavcev, zato smo aktivni člani Združenja neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic oziroma krajše ZIEI - Združenja izdelovalcev energetskih izkaznic. 
 


V nadaljevanju je predstavljenih nekaj primerov izmed izdelanih energetskih izkaznic glede na vrsto energetske izkaznice in klasifikacijo nepremičnine.


Računske energetske izkaznice za celotne večstanovanjske stavbe:

 

Slika: Primer modela za izdelavo energetske izkaznice.


Računske energetske izkaznice za stanovanjske hiše:


Računske energetske izkaznice za posamezne dele stavb: 


Merjene energetske izkaznice: