Zakonodaja na področju energetskih izkaznic

Energetska izkaznica ima pravne temelje v evropski zakonodaji. Evropska Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (EPBD, 2002/91/ES) je namreč od državah članic EU zahtevala obvezno uvedbo energetskih izkaznic stavb in sicer najkasneje do leta 2006 oziroma do leta 2009, če v državi primanjkuje usposobljenih neodvisnih strokovnjakov za izvajanje te naloge. Prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU) je prinesla še strožje zahteve glede energetskih izkaznic za stavbe, zahteve po večji razširjenosti energetske izkaznice za stavbe v javnem sektorju, obvezno navedbo razreda energijske učinkovitosti pri trženju stavb ter večji poudarek na zagotavljanju kakovosti energetskega certificiranja stavb.

Energetsko izkaznico je v naš pravni red uvedel že Energetski zakon iz leta 2006 (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B, Ur. l. RS št. 118/2006) ter nadalje v letu 2012 novela zakona (EZ-E, Ur. l. RS št. 10/2012). Tako se ne uvajajo z novim Energetskim zakonom (EZ-1), ki je stopil v veljavo 22. marca 2014 (Ur. l. RS št. 17/2014), pač pa jih novi zakon le še podrobneje ureja.
 

 

Slika: Vsebina, oblika in postopek izdelave energetske izkaznice je natančno predpisan.V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo zakonodajo: