Stvarnopravni zakonik (SPZ)

Stvarnopravni zakonik je sistemski zakon, ki ureja temeljna načela stvarnega prava, posesti in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja. Sprejet je bil v Državnem zboru Republike Slovenije in je stopil v veljavo z dnem 1. 1. 2003. V njem je tudi opredeljeno samo upravljanje s stvarjo, kakor tudi upravljanje skupnih delov in naprav

Dostop do Stvarnopravnega zakonika (SPZ): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3242
 


Na podlagi omenjenega zakona je bil sprejet tudi Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni list RS št. 11/2004). Omenjeni pravilnik torej določa vplačila v tako imenovani rezervni sklad stavb, kateri igra pomembno vlogo pri vzdrževanju stavb. Merila vplačevanja prispevka so določena na podlagi:

  • površine posameznega dela v etažni lastnini,
  • starost nepremičnine, na kateri je vzpostavljena etažna lastnina (v nadaljnjem besedilu: starost nepremičnine) in
  • rekonstrukcija nepremičnine.

Površina posameznega dela stavbe v etažni lastnini je določena z izmerami stanovanja in pripadajočih delov in sicer na podlagi opravljenega točkovanja in sestavi zapisnika o ugotovitvi vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb. Le to določa Pravilnikom o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS št. 127/2004).