Jan Hlade

Vodja enote Radovljica, upravljanje stavb in inženiring

Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva


Jan Hlade je vodja poslovne enote v Radovljici in pokriva področja upravljanja, nadzora nad gradnjo in energetskih sanacij objektov. V podjetje Dominvest d.o.o. je prišel kot študent Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, univerze v Ljubljani. Na začetku je sodeloval pri posameznih projektih, kasneje pa se je sodelovanje uspešno razširilo. Tako postane sodelavec v družbi Dominvest d.o.o. v letu 2014. Redno se izobražuje pri Gospodarski in Inženirski zbornici Slovenije, ter tako pridobiva znanja, ki so za omenjena področja potrebna. S svojimi izkušnjami na področju upravljanja in gradbeništva se rad posveti najzahtevnejšim in zapletenim nalogam, v katerih se znajde njegov naročnik.

Vsak uspešno zaključen projekt je nagrada za njegovo natančno in vztrajno opravljeno delo ter mu daje nov zagon za prihajajoče projekte v katere zre s polno mero optimizma. Vodenje skupine ljudi mu pomeni veliko, s sodelovanjem pa v večini primerov doseže več kot le zastavljene cilje.