Gregor Robič

Vodja PE Radovljica, upravljanje zahtevnejših stavb

Univerzitetni diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva


Gregor Robič s podjetjem DOMINVEST d.o.o. sodeluje že od leta 2007, ko se je v kolektiv vključil kot pomoč pri vzpostavljanju etažne lastnine stavb na Jesenicah in širši okolici. Svoja obzorja je širil tako horizontalno kot vertikalno in v letu 2016 zaključil študij vodarstva in komunalnega inženirstva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Z odliko je diplomiral s področja etažne lastnine in se kot strokovni sodelavec zaposlil v podjetju, kjer pokriva področja etažne lastnine, najemnin skupnih prostorov, upravlja s ključnimi objekti ter s strokovno podporo kolektivu pomaga pri reševanju težavnejših projektov.

V soočanju z novimi izzivi in iskanju rešitev vedno vidi priložnost tudi za osebnostno, ne le strokovno rast, zato prosti čas namenja alpinizmu in gledališki igri. Ker se v steni in na odru ne more oglašati na telefon, se pri kontaktiranju Gregorja raje poslužite elektronske pošte.