Poročilo GURS o dogajanju na nepremičninskem trgu v letu 2016 (Gorenjska)

Geodetska uprava Republike Slovenije je z nekoliko zamude objavila poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2016. Razlog za zamudo je v veliki količini podatkov, ki jih je bilo potrebno obdelati. Celotno poročilo je dosegljivo na naslovu
http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/etn/Porocila/Letno_porocilo__za_leto_2016.pdf.


Tudi statistiki ugotavljajo, da je nepremičninski trg v letu 2016 ponovno zaživel. Promet je močno porasel in je skorajda dosegel rekordne vrednosti iz leta 2007, v trendu rasti pa so tudi cene. Glede na leto 2015 beležimo slabih 10% več evidentiranih transakcij. Ugotovitev o rasi prometa in obratu cen velja za celotno Slovenijo.

V kolikor se osredotočimo samo na Gorenjsko, je bila rast poslov s stanovanjskimi nepremičninami čez 20%, kar je nad slovenskim povprečjem. Povprečne cene stanovanj po območjih so bile naslednje:

  • Kranj, 224 prodaj, povprečna cena 1.610 EUR/m2,
  • Tržič, 60 prodaj, povprečna cena 1.110 EUR/m2.
  • Radovljica, 52 prodaj, povprečna cena 1.620 EUR/m2,
  • Jesenice, 97 prodaj, povprečna cena 1.040 EUR/m2,
  • Kranjska Gora, povprečna cena 2.250 EUR/m2,
  • Bled, povprečna cena 1.700 EUR/m2.

Ob tem opozarjamo, da Geodetska uprava v svojih izračunih upošteva uporabno površino stanovanj, torej brez pomožnih prostorov, kot so balkoni, kleti, drvarnice, ipd. Zanimivo, da so bila stanovanja na Bledu le malenkost dražja od radovljiških, krepko najdražje območje pa je še vedno Kranjska Gora. Cene hiš so se za celotno območje gibale od 100.000 do 250.000 EUR, (predvsem Bled, Kranjska Gora, Bohinj in Radovljica), najdražja je bila prodana na Bledu za 650.000 EUR. Hiše v cenovnem razreduokoli 100.000 evrov je bilo moč najti po celotnem območju osrednje inseverne Gorenjske, od Škofje Loke do Mojstrane.

Promet s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči je v zadnjih letih konstanten. Manjši upad se je zgodil le pri gozdnih zemljiščih, kar je posledica večjega števila prodaj v preteklih letih, ko so bili določeni lastniki zaradi žledoloma »prisiljeni« v prodajo. Povprečne cene so bile naslednje:

  • kmetijska zemljišča, 4,20 EUR/m2 (ravnina tudi čez 5,00 EUR/m2, hriboviti predeli cca 1,50 EUR/m2),
  • gozdna zemljišča, 1,07 EUR/m2 (hriboviti predeli 0,58 EUR/m2, Pokljuka, Mežakla, Jelovica 0,75 EUR/m2).

Obeti za prihodnje ostajajo optimistični. Počasi je pričakovati, da bo oživela tudi prodaja poslovnih prostorov in zemljišč za gradnjo stavb. Dobre ponudbe stanovanjskih nepremičnin namreč že krepko primanjkuje, kar bo gotovo opogumilo kakšnega investitorja, da se loti gradnje in nova stanovanja ponudbi trgu. Obstoječa ponudba novih stanovanj namreč pohaja, neprodanih naj bi bilo še cca 60 stanovanj. Veliko vlogo v celotnem procesu pa bodo še vedno igrale banke in njihova posojilna politika. V kolikor bodo obrestne mere tudi v prihodnje ostale na nizkih nivojih, potem se za povpraševanje po nepremičninah ni bati. Drži pa, da so banke v zadnjem obdobju vseeno nekoliko zaostrile pogoje za najem posojil. Zato nasvet vsem, ki se odločajo za nakup nepremičnine, naj pohitijo.

Pripravil: Anže Urevc, univ. dipl. inž. grad.

 

Poročilo Geodetske uprave Republike Slovenije o dogajanju na nepremičninskem trgu smo predstavili tudi v posebni oddaji na Radiu Triglav Jesenice. Če vas zanima kaj več, vabljeni k poslušanju.