Nepremičninske evidence

Predstavitvi nepremičninskih evidenc in urejanju podatkov v njih smo posvetili tri oddaje na Radiu Triglav Jesenice.

Prva se nanaša na postopek evidentiranja etažne lastnine, drugi dve pa na geodetske postopke, kot so urejanje mej, parcelacija, določitev zemljišča pod stavbo, vpis v kataster stavb, ipd.

Vse oddaje lahko poslušate s klikom na spodnje povezave. 
 

Evidentiranje etažne lastnine 


 

Geodetski postopki 

 

Geodetski postopki - pomen urejene meje