Nepremičnine in davki

Nabor oddaj na Radiu Triglav Jesenice, ki so vezane na nepremičninske davke, je zelo obsežen. Vsak davek smo obdelali in podrobno predstavili v posebni oddaji, kar pomeni, da s klikom na spodnje povezave o tem res lahko izveste veliko koristnih informacij.

Zadnjo oddajo smo namenili analizi konkretnih primerov, kjer smo odgovorili, katere davke je potrebno plačati pri prodaji, oddaji, lastništvu, posesti, ipd.

Vabljeni k poslušanju, za dodatne informacije pa smo vam kadar koli na voljo.

Nepremičninski davki - analiza konkretnih primerov 


Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem


Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč in davek na dodano vrednost (DDV)


Davek na dediščine in darila


Dohodnina od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine


Davki na napremičnine